Svenska hushåll drar onödigt mycket el

En intressant artikel av Aftonbadet om vilken besparingspotential på elförbrukning som faktiskt finns hos svenska hushåll.

Läs hela artikeln