eSmart och Svenska Energigruppen fördjupar samarbetet

Våra företag har samarbetat sedan eSmart kom ut med sin tjänst för visualisering av energiförbrukningen i mitten av 2011. eSmart står för tekniken, medan Svenska Energigruppen ansvarar för databasdriften och själva visualiseringen.

Då nya tekniska utmaningar kräver mer tid av eSmart och dess medarbetare har vi nu kommit överens om att Svenska Energigruppen övertar kundansvaret. Med tanke på att utveckling av nya visualiseringstjänster ligger hos Svenska Energigruppen innebär den direkta kontakten med användarna bättre förutsättningar för fortsatt utveckling.

Samarbetet mellan eSmart och Svenska Energigruppen innebär följande:

eSmart står fortfarande för den tekniska supporten och utveckling av nya produkter medan Svenska Energigruppen övertar faktureringsansvaret och direkta kundkontakter. Vi hoppas att ni snart kommer upptäcka fördelarna genom att kunna påverka tjänsteinnehållet på annat sätt än vad som var möjligt tidigare.

Vi återkommer snart med kontaktinformation samt nyheter gällande nya funktioner.