Tekniken bakom ePro

”ePro – för smart användande av energi”

lådan1För många företag och organisationer är energi en viktig fråga. Förbrukning och kostnader ökar och flera bedömer att vi inom några år dessutom sannolikt kan se fram mot ett fördubblat pris på energi. Samtidigt finns positiv vilja från många som vill medverka till ett effektivt användande för att därmed medverka till minsta möjliga miljöpåverkan.

Inom industrin och offentlig verksamhet bedöms besparingspotentialen till 15 % eller mer och redan idag finns massor med goda lösningar för hur vi kan effektivisera. Viljan och motivationen finns men kunskapen och medvetenheten hos tillämparna är dock generellt låg. När feedbacken uteblir vid ett smart eller mindre smart beteende sjunker motivationen. Lösning skall alltså hjälpa till med att öka kunskap kring energi och dess begrepp och dessutom inspirera till smart beteende och goda val i vardagen.

Utmaningen är att göra energiförbrukningen tillgänglig, förståelig och proaktiv över tiden.

eSmart Scandinavias affärsidé är att hjälpa våra kunder med att effektivisera deras energiförbrukning med lägre förbrukning, lägre kostnader och mindre miljöpåverkan som resultat.

eSmarts lösning

Är att låta hela verksamheten få tillgång till relevant förbrukning i realtid.
•    Hur mycket energi använder vi nu?
•    Vad är kopplingen mellan energi och dess kostnad (förbrukning i kWh och kr)
•    Vad är det som använder energi just nu?
•    Hur mycket energi drar respektive maskin?
•    Hur mycket energi används på tidpunkter när verksamheten ligger nere?
•    Varför använder vi mer energi denna vecka jämfört med förra?
•    Hjälp med att hantera effektabonnemang.

Planerad funktionalitet

•    Larmnivåer
•    Dags‐, Vecko‐, och månadsrapporter
•    Hur mycket har vi sparat jämfört med förra året?
•    Mm,mm

Informationen är tillgänglig från alla internetanslutna enheter som datorer, informationsskärmar, läsplattor och mobiltelefoner.

Så här fungerar ePro

ePro monteras enkelt av dig vid eller i närheten av elmätaren. En sensor monteras ovanför elmätarens blinkande diod som blinkar i relation till aktuell energiförbrukning (denna kan ibland vara infraröd och därför ej synlig för ögat).

Enheten anslut till 220V och till internetanslutet nätverk via kabel (alternativt via WiFi eller via GPRS. WiFi och GPRS är extra tillbehör) och börjar då omedelbart sända information till vår centrala databas.

 
Alternativ uppkoppling via GPRS (option)

 

Tillämpande

Efter registreringen kan förbrukningen följas i realtid från valfri plats och från valfri webbapplikation (tex. datorer eller mobila tillämpningar i telefoner).
Vår funktionalitet i webbapplikationen utvecklas fortlöpande. I nuläget kan du se din momentana förbrukning på ner till sekundupplösning samt förbrukningen aggregerad till timmar och dagar. Du kan givetvis också följa din förbrukning såsom kostnad (kr) istället för som energiförbrukning (kWh).

Funktionaliteten utvecklas fortlöpande och vi kommer bland annat att lansera funktioner för nyckeltal, jämförelser mellan nyckeltal, funktioner för storbildsskärmar och för proaktiva tjänster där användaren får regelbundna rapporter om sin förbrukning via mail.

Vad kostar ePro?

För ePro betalar kunden en engångskostnad för enheten (plus eventuella extra tillbehör). Därutöver betalas en månadsbaserad kostnad för de centrala webbtjänsterna.

Kan jag som kund få webbapplikationen anpassad till speciella önskemål?

Javisst. Vi ger gärna dig som kund kostnadsförslag för egna önskemål.

Hur köper jag min ePro?

Som slutkund (avser företag, organisation eller offentlig verksamhet) kan du antingen köpa denna direkt av oss på eSmart alternativt genom eSmarts olika samarbetspartners.